Aknaraam

Kardina paigaldamiseks aknaraamile tuleb mõõdud võtta aknaraami kõrguse ja klaasiliistude välisservade vahelisest laiusest. Aknaraamile paigutatakse üldjuhul kassettrulood, mis moodustavad aknaga terviku ega riiva silma. Minikassettruloode mõõtmisel tuleb arvestada mõningate erinevustega. Määrata tuleb kõrgus ja laius klaasiliistu murdepunktist ehk kohast, kus liist pöörab raami tasapinnast klaasi poole. Lisaks mõõda klaasi kaugus raami tasapinnast.